Budoucnost je naší inspirací

Katalog produktů

web_produkty_elektricke_rozvadece_80x80_blue

Elektrické rozváděče

skříně a pilíře přípojkové, rozpojovací, elektroměrové, veřejného osvětlení, staveništní a zásuvkové, přepěťové ochrany

web_produkty_plynove_rozvadece_80x80_blue

Plynoměrové rozváděče

Plynoměrové skříně a pilíře určené pro ukončení středotlaké plynové přípojky..

web_produkty_helga_80x80_blue

Systém HELGA

Systém “HELGA” Vám nabízí centrální připojení rodinných domů na kabelové a plynové rozvody.

web_produkty_prazdne_rozvadece_80x80_blue

Prázdné skříně a pilíře

DCK Holoubkov Bohemia a.s. nabízí svým klientům široký sortiment prázdných skříní a pilířů.

web_produkty_exclusive_80x80_blue

Provedení Exclusive

Betonové Rozváděče elektrické energie a plynu v luxusní variantě provedení černého plastového rámečku doplněné nerezovými dveřmi.

web_produkty_prislusenstvi_80x80_blue

Příslušenství

Příslušenství k vyráběnému sortimentu produktů, pro rozváděče, doplňkové zboží, náhradní díly, atd.

web_produkty_beton_80x80_blue

Betonové výrobky

Specifické výrobky na zakázku jako jsou betonové desky (střechy zděných pilířů), betonové bloky do plotových center, atd.
Ostatní betonové výrobky jsou řešeny a dodávány na základě individuálních požadavků zákazníka.

web_produkty_atypy_80x80_blue

Atypická výroba

Výroba rozváděčů odlišných od standardu dle požadavků zákazníka.

web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.