Budoucnost je naší inspirací

ATYPICKÁ VÝROBA

Výroba atypických rozváděčůatyp_blue

Pro potřebu rozváděčů odlišných od standardu nabízíme zajištění technické pomoci a následně i výrobu požadovaného rozváděče.

PRO ODBORNOU POMOC A KONZULTACE KONTAKTUJTE PŘÍMO NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY ATYPICKÝCH ROZVÁDĚČŮ

p. Petr Jíra
tel.: +420 371 510 525
mob.: +420 602 528 152
petr.jira@dck.cz
atypy@dck.cz

Zobrazit filtry
Skrýt filtry

Zobrazení jediného výsledku

web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.