Budoucnost je naší inspirací

Prodej, konzultace

email: odbyt@dck.cz
email: atypy@dck.cz
tel: +420 371 751 411
fax: +420 371 751 413

Milan Hejduk

PRODEJ - standardní výroba - SP, SS, SR, SD, SV, ER, ES, APZ, SPZ, HELGA


Petr Jíra

PRODEJ - atypická výroba - NR, NS, NP, RVO, ZS, STR, SB, RPO, RP, RK


Fakturace

email: odbyt@dck.cz
tel: +420 371 751 411
fax: +420 371 751 413

Vendula Repatá

Jana Jaklínová

web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.