Budoucnost je naší inspirací

Obchodní oddělení

email: odbyt@dck.cz
email: atypy@dck.cz
fax: +420 371 751 413

JUDr. Ladislav Sliva

MANAŽER OBCHODNĚ TECHNICKÝCH SLUŽEB


Vendula Repatá

Jana Jaklínová

Export

Hana Hájková

Michala Tomášková

Sekretariát, Personalistika, Zaměstnání

Hana Hájková

Michala Tomášková

Výkonný management

Ing. Jiří Šváb, MBA

Pavel Hochman

TECHNICKO-VÝROBNÍ ŘEDITEL


Logistika

Dana Střelbová

Výroba

Všebor Střelba

Miroslav Lang

VEDOUCÍ ÚSEKU LISOVÁNÍ PLASTŮ


Ing. Jiří Lang

VEDOUCÍ ÚSEKU MONTÁŽE ELEKTRO


Konstrukce

Jiří Ungr

Miroslav Lang

Ing. Jiří Lang

KONSTRUKTÉR, VÝROBKY, OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY


Tomáš Jedlička

SAMOSTATNÝ KONSTRUKTÉR


Řízení jakosti

Karel Bína

MANAGER JAKOSTI, KONTROLA KVALITY


Správa majetku

Vladimír Záhlava

MANAGER PRO TECHNICKOU SPRÁVU MAJETKU


web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.