Budoucnost je naší inspirací

Základní činnosti:

  • výroba a montáž rozváděčů pro nízké napětí (dále jen NN)
  • lisování plastů

Výrobní program:

  • betonové rozváděče NN
  • plastové rozváděče NN
    a) z polykarbonátu
    b) z SMC
  • příslušenství pro rozváděče: držáky, nosníky, redukce, značení, praporce pro připojení vodičů, …

 

web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.