Budoucnost je naší inspirací

KONCEPCE ROZVOJE – DLOHODOBÁ VIZE

Dlouhodobě chceme být jedním z předních, rozhodujících výrobců rozváděčů.

Cílem naší společnosti je spokojenost zákazníků, zaměstnanců a akcionářů, při respektování práv komunity obce, na jejímž území naše společnost podniká.

K dosažení tohoto cíle budeme neustále zlepšovat technickou úroveň a jakost našich výrobků, péči o životní prostředí, pracovní podmínky a bezpečnost práce.

Aktivita našich pracovníků, jejich kvalifikace a pocit sounáležitosti s firmou jsou jedním ze základních zdrojů našeho úspěchu.

Symbolem spolehlivosti je výrobek DCK Holoubkov Bohemia a.s.

web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.