Budoucnost je naší inspirací

Hlavní zákazníci:

 • energetické distribuční společnosti (ČEZ, E.ON, PRE)
 • velkoobchodní organizace

Export dle produktových řad:

 • export plastových rozváděčů
 • export betonových výrobků

Spolupráce se zahraničím:

 • Slovensko
 • Německo
 • Rakousko
 • Itálie
 • Polsko
 • Bulharsko
 • Rumunsko
 • Albánie
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Černá Hora
 • Čína
web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.