Budoucnost je naší inspirací

Školení sortimentu a montážních postupů

Rádi bychom Vám v případě Vašeho zájmu nabídli školení v oblasti sortimentu produktů DCK, které by rozšířilo Váš přehled o našich výrobcích a jejich správném používání, popřípadě poskytlo odpovědi na Vaše dotazy, které souvisí s instalací rozváděčů, jejich údržbou, apod.
V případě zájmu o školení prosím kontaktujte naše specialisty na adrese skolení@dck.cz, abychom Vás mohli v průběhu roku oslovit a nabídnout konkrétní termín a místo konání.
Předem děkujeme za Váš zájem.

web_podpora_skoleni_01
web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.