Budoucnost je naší inspirací

Vážení zákazníci,

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v České republice přijala naše společnost mimořádná vnitropodniková Preventivní opatření ke snížení rizik nákazy koronavirem a nadále funguje v plném rozsahu v běžné pracovní době s následujícími omezeními:

Maloobchodní prodej (prodej spotřebitelům) je na prodejně přerušen, možný je pouze prostřednictvím e-shopu, emailem nebo telefonicky a samotný výdej zboží prostřednictvím přepravní služby.

Velkoobchodní prodej (prodej registrovaným podnikatelům) zůstává bez omezení, pouze na základě předchozí objednávky prostřednictvím e-shopu, emailem nebo telefonicky.

Osobní návštěvy dodavatelů, které neslouží k dodání zboží či služeb jsou zakázány.

Osobní návštěvy odběratelů, které neslouží k odběru zboží jsou zakázány.

Žádáme Vás při každé Vaší návštěvě za účelem vykládky nebo nakládky zboží o dodržování následujících preventivních opatření proti šíření nákazy:

Vjezd do areálu je uzavřen, vpuštěna bude pouze předem prověřená osoba. Před vjezdem do areálu je nutno se nahlásit pracovníkům odbytu. Komunikace probíhá výhradně přes telefon nebo přes okénko situované vedle vstupních dveří do objektu společnosti, kde budete operativně informováni o dalším postupu. Vstup do areálu se zakazuje osobám s příznaky nachlazení nebo chřipky. Používejte ochranné respirátory. Používejte ochranné rukavice.

Vykládka zboží je umožněna pouze v okolí nákladové rampy skladu bez kontaktu se zaměstnanci. Neopouštějte vozidlo, v případě nutnosti vystoupení dodržujte odstup min. 2 metry od ostatních osob (vstup do vnitřních prostor provozovny je zakázán).

Výdej zboží je umožněn pouze v okolí nákladové rampy expedice bez kontaktu se zaměstnanci. Neopouštějte vozidlo, v případě nutnosti vystoupení dodržujte odstup min. 2 metry od ostatních osob (vstup do vnitřních prostor provozovny je zakázán).

 

Děkujeme za pochopení.