Budoucnost je naší inspirací

SD022/NKW2 ÈEZ

SD022/NKW2 ÈEZ

Distribuèní rozvádìè rozpojovací (poj. lišty)

Cena: 34 010  bez DPH (41152 vč. DPH)

Katalogové číslo: 9852f75cf88b Kategorie:

Popis:

Rozvádìèe a pilíøe rozpojovací jistíci lištové slouží pro rozpojování, rozboèování, prùbìžné pøipojení a jištìní kabelových elektrorozvodných sítí. Rozvádìèe jsou urèené pro používání minimálnì osobami znalými. Rozvádìèe jsou urèené pro instalaci a používání ve venkovním i vnitøním prostøedí, jsou stabilního provedení s pevnými èástmi konstrukce.

Technické údaje:

Produkt Materiálové provedení
N - termoset
Produkt Konstrukční provedení
K - kompaktní pilíø
Produkt Způsob připojení vodičů - přívod
W - praporec tvaru W
Produkt Uzavírání dveří
2 - energetický závìr (tøíbodový)
Produkt Způsob připojení vodičů - vývod
W - praporec tvaru W
Produkt Specifikace výrobce
- standardní provedení
Produkt Jmenovité napětí Un
690 V
Produkt Jmenovité pracovní napětí Ue
do 690 V, AC
Produkt Jmenovité izolační napětí Ui
690 V, AC
Produkt Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
8 kV (1,2/50)
Produkt Jmenovitý proud rozváděče InA
400-1600 A
Produkt Jmenovitý proud obvodu (jištěného vývodu) Inc
400 A
Produkt Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc
40 kA
Produkt Jmenovitý kmitočet fn
50 Hz
Produkt Max. proudová zatížitelnost přípojnic
520 A
Produkt Uzemňovací soustava
TN-C
Produkt Přístrojová výzbroj
9x pojistková lišta vel.2, tømeny, 1x rozpojovací lišta vel.2
Produkt Stupeň ochrany krytem
IP44/IP00
Produkt Stupeň mechanické ochrany
IK10
Produkt Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)
uzavíratelný kryt
Produkt Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)
automatické odpojení od zdroje
Produkt Zařízení jistící před zkratem (SCPD)
pojistkové vložky nožové vel.2 (rozsah vypínání a kategorie užití - char. B)
Produkt Stupeň hořlavosti
HB40, V0
Produkt Kategorie přepětí
IV
Produkt Stupeň znečištění
3
Produkt Prostředí EMC
B
Produkt Způsob připojení vodičů - uzemnění
tømenová svorka PE/M8
Produkt Max. průřez přívodních vodičů
240 mm2
Produkt Max. průřez vývodních vodičů
240 mm2
Produkt Typ pilířového podstavce
PP32/NL
Produkt Rozměry (š x v x h)
1080 x 2130 x 250 mm
Produkt Hmotnost
101 kg
Produkt normy
ÈSN EN 61439-1, ÈSN EN 61439-5