Budoucnost je naší inspirací

Rádi bychom Vám oznámili, že od 17.1.2020 je většinovým akcionářem DCK Holoubkov Bohemia a.s. investiční fond BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Dosavadní akcionáři se k tomuto kroku rozhodli s cílem zajistit DCK Holoubkov Bohemia finančně silného partnera, jehož strategií a plánem je dlouhodobý rozvoj výrobních a prodejních aktivit podniku.

Ve výrobním programu ani v personálním obsazení nedochází v souvislosti s obchodními ani výrobními činnostmi společnosti k žádným změnám, veškerý obchod a související komunikace s Vámi bude nadále zajišťována tak, jak jste zvyklí. Jedinou změnou je rozšíření manažerského týmu o pány Petra Barana a Jana Kuthana , kteří budou zastávat pozice výkonného ředitele respektive předsedy představenstva.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování.

DCK Holoubkov Bohemia a.s.