KONCEPCE ROZVOJE – DLOHODOBÁ VIZE

Dlouhodobě chceme být jedním z předních, rozhodujících výrobců rozváděčů.

Cílem naší společnosti je spokojenost zákazníků, zaměstnanců a akcionářů, při respektování práv komunity obce, na jejímž území naše společnost podniká.

K dosažení tohoto cíle budeme neustále zlepšovat technickou úroveň a jakost našich výrobků, péči o životní prostředí, pracovní podmínky a bezpečnost práce.

Aktivita našich pracovníků, jejich kvalifikace a pocit sounáležitosti s firmou jsou jedním ze základních zdrojů našeho úspěchu.

Symbolem spolehlivosti je výrobek DCK Holoubkov Bohemia a.s.