Rozsah systému managementu

Rozsah IMS se vztahuje na provoz:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.
Holoubkov 336, 338 01 okres Rokycany, Česká republika

Platí pro procesy:

“Návrh, výroba a prodej elektrorozvaděčů, distribučních skříní pro specifické účely a souvisejících elektrických přístrojů, komponentů a betonových výrobků”