• neustálé přizpůsobování se potřebám našich zákazníků
  • posílení vztahů se stávajícími zákazníky na domácím trhu
  • expanze na trhy EU
  • snížení výrobních nákladů a zvyšování celkového objemu prodeje
  • zvýšení tržního podílu a posílení klíčové pozice na trhu