ES212+100/NVP7P-C

Elektroměrový rozváděč s přípojkovou skříní, 1x dvousazbový, 3f, 40A

Cena: bez DPH (0 vč. DPH)