kabelové skříně, elektroměrové rozváděče, veřejné osvětlení, zásuvkové skříně, přepěťové ochrany, plynové skříně, sestavy HELGA, přípojkové,jistící,rozpojovací,venkovní,lištové,elektroměrové,nepřímě měření,staveništní,zásuvkové,veřejné osvětlení,přepěťové ochrany,plynové,pilíře,skříně,rozváděče,helga,SP,SS,SR,SD,SV,ER,EP,ES,NR,NP,NS,RVO,STR,ZS,SPO,PP,APZ,SPZ,PPZ

Úspěšný Vám přeje tým DCK Holoubkov Bohemia a.s.

The DCK team wishes you successful