Veřejné osvětlení

Použití:

– Typ RVO – rozváděč veřejného osvětlení:

    RVO 0 – rozváděč veřejného osvětlení

    RVO P1 – dtto (RVO 0) + prostor pro elektroměr – uspořádání modulů nad sebou

    RVO S1 – dtto (RVO 0) + prostor pro elektroměr – uspořádání modulů vedle sebou

    RVO S1 + 100 – dtto (RVO S1) + 1sada pojistkových spodků vel.00

Rozváděče a pilíře veřejného osvětlení slouží k ovládání veřejného osvětlení s možností použití soumrakového spínače, spínacích hodin nebo impulsu ze sítě (HDO).

– Typ SR – rozpojovací jistící skříň pro RVO:

Skříně rozpojovací pro RVO se používají pro rozšíření počtu odjištěných výstupů RVO.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.