Přepěťové ochrany

Použití:

– Typ RPO – skříň se svodiči bleskového proudu:

    RPO       – svodiče bleskového proudu, řadové svorky

 

– Typ SB   – přípojková skříň se svodiči bleskového proudu:

    SB 100 – svodiče bleskového proudu, 1sada poj spodků vel.00

    SB 101 – svodiče bleskového proudu, 1sada poj spodků vel.1

Rozváděče, ve kterých jsou instalovány svodiče bleskových proudů dle souboru ČSN EN 62305 a PNE 33 0000-5, jsou určeny pro ochranu objektů před bleskem a přepětím (např. rodinné a obytné domy, průmyslové objekty). Svodiče bleskových proudů jsou zkoušeny bleskovým proudem až o vrcholové hodnotě 100 kA vlně 10/350 µs a přitom ochranná úroveň leží v rozmezí 1,5–4 kV. Pro svodiče bleskových proudů, které mají ochrannou úroveň 4 kV, je nutno instalovat mezi typem T1 a T2 (resp. třídou požadavku B a C) koordinační tlumivku. Svodiče bleskových proudů by se měly instalovat co nejblíže venkovní zdi objektu tak, aby blesk byl sveden co nejkratší cestou do uzemňovací soustavy. Je-li rozváděč se svodičem bleskového proudu vzdálen více než 2 m od vnější zdi objektu (mimo objekt), ztrácí význam instalace svodiče do tohoto rozváděče. Každá instalace svodiče bleskového proudu do rozváděče (HDS) v oblasti před elektroměrem (před měření) se musí projednat s technikem dané distribuční společnosti. Před měření jsou určeny rozváděče SB, které jsou řešeny jako přípojkové. Za svodiče bleskového proudu typ 1 (resp. třídou požadavku B) se instalují svodiče přepětí typu T2 a T3 (resp. třídou požadavku C a D), ale již do podružných rozváděčů nebo před koncová zařízení. Uzemňovací svorku je nutné propojit s přípojnicí hlavního pospojování objektu vodičem o průřezu minimálně 25 mm2 Cu (doporučený průřez 50 mm2). Rozváděče lze umístit na stěnu, do pilíře nebo do výklenku cca 0,6 m nad úroveň terénu (doporučená délka svodu). Uzemňovací svod je potřeba mechanicky zajistit proti vytržení elektrodynamickými silami. Realizace kompletní třístupňové přepěťové ochrany objektu by měla být navržena s prvky jednoho výrobce, který zaručuje návaznost jednotlivých zón bleskové ochrany.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.