Technické provedení:

Elektroměrový rozváděč s přípojkovou skříní je složen ze dvou skříní pevně spojených pod sebou (EP). Vnitřní výzbroj se dle jednotlivých provedení sestává ze stavitelných úchytů pro upevnění elektroměru, přijímače HDO, jističe přijímače HDO u dvousazbových rozváděčů, svorkovnice PEN a řadových svorek pro přívod a vývod. Výzbroj přípojkové skříně standardně tvoří poj. spodky vel. 00 nebo 2. Silové vodiče jsou jednotné o průřezu 10mm2umožňující osazení hlavního třífázového jističe do 40A (na zakázku do 63A, 80A, PRE max.100A). Kryty jsou upraveny na zaplombování. Rozváděče jsou dodávány bez hlavního jističe. U rozváděče ER513 je vnitřní osazení uzpůsobeno pro použití třífázového dvoutarifního elektroměru s přijímačem HDO (provedení pro PRE). V případě potřeby lze rozváděče dodat pro jednofázový přívod.

Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energ. společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodu rozdílných připojovacích podmínek.

 Přístrojová výzbroj jednotlivých typů skříní EP:

– pro osazení jednosazbovým elektroměrem:

EP 112 + 100 – 1x můstek PEN, řadové svorky + 1 sada pojistkových spodků vel.00

pro osazení dvousazbovým elektroměrem a HDO:

EP 212 + 100 – 1x jistič 2B/1 pro HDO, 1x můstek PEN, řadové svorky,

+ 1 sada pojistkových spodků vel.00

EP 513 + 102 – 1 sada pojistkových spodků vel.2

– pro osazení dvou jednosazbových elektroměrů:

EP 122 + 200 – 2x můstek PEN, řadové svorky + 2 sady pojistkových spodků vel.00

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.