Technické provedení:

Vnitřní výzbroj elektroměrového rozvaděče nepřímého měření se skládá ze stavitelných úchytů pro upevnění elektroměru a přijímače HDO, zkušební svorkovnice, pojistkového odpínače, měřících transformátorů proudu, hlavního jističe a svorkovnice PEN. Přístrojové měřící transformátory proudu (MTP) pro nepřímé měření jsou instalovány za hlavním jističem. Sekundární okruh MTP a  elektroměru je jištěn pojistkovým odpínačem. Zkušební svorkovnice je umístěna pod prostorem pro elektroměr. Kryty jsou upraveny na zaplombování. Přívodní nebo vývodní vedení je odjistěno. V provedení s přípojkovou skříní NP je uspořádání skříní pevně spojených nad sebou. Výzbroj přípojkové skříně tvoří přípojnice PEN a pojistkové spodky velikosti 00, 1 nebo 2, dle požadavku odběratele. Ve specifikaci se uvede umístění přípojkové skříně. Písmeno “-P“ znamená, že bude přípojková skříň na přívodu, písmeno “-V“ na vývodu.

Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energ. společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodu rozdílných připojovacích podmínek.

 Přístrojová výzbroj jednotlivých typů skříní NP:

– pro osazení jednosazbovým elektroměrem:

NP 112 + 102 – hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, pojistkový odpojovač (OPV),

1x můstek PEN + 1 sada pojistkových spodků vel.2

pro osazení dvousazbovým elektroměrem a HDO:

NP 212 + 102 – hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, pojistkový odpojovač (OPV),

1x můstek PEN, řadové svorky + 1 sada pojistkových spodků vel.2

NP 513 + 102 – hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,

1x můstek PEN, řadové svorky + 1 sada pojistkových spodků vel.2

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.