Technické provedení:

Elektroměrový rozvaděč nepřímého měření je tvořen dvojicí skříní pevně spojených vedle sebe nebo nad sebou. Vnitřní výzbroj se skládá ze stavitelných úchytů pro upevnění elektroměru a přijímače HDO, zkušební svorkovnice, pojistkového odpínače, měřících transformátorů proudu, hlavního jističe a svorkovnice PEN. Přístrojové měřící transformátory proudu (MTP) pro nepřímé měření jsou instalovány za hlavním jističem. Sekundární okruh MTP a  elektroměru je jištěn pojistkovým odpínačem. Zkušební svorkovnice je umístěna pod prostorem pro elektroměr. Kryty jsou upraveny na zaplombování.

Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energ. společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodu rozdílných připojovacích podmínek.

 Přístrojová výzbroj jednotlivých typů skříní NR:

– pro osazení jednosazbovým elektroměrem:

NR 112 – hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, pojistkový odpojovač (OPV),

1x můstek PEN

pro osazení dvousazbovým elektroměrem a HDO:

NR 212 – hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, pojistkový odpojovač (OPV),

1x můstek PEN, řadové svorky

 

NR 513 – provedení pro PRE, hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,

1x můstek PEN, řadové svorky

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.